História predpisu 242/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2011 -