História predpisu 25/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.01.2011 -