História predpisu 250/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2011 - 31.08.2011
3.01.09.2011 -