História predpisu 268/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2011 - 31.03.2015