História predpisu 290/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.09.2011 -