História predpisu 299/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.2011 -