História predpisu 307/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.09.2011 -