História predpisu 316/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2011 -