História predpisu 329/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.10.2011 -