História predpisu 33/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2011 - 31.12.2011
3.01.01.2012 -