História predpisu 345/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.10.2011 -