História predpisu 373/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2011 -