História predpisu 40/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2011 -