História predpisu 406/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2011 -