História predpisu 408/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.2011 - 30.11.2011
3.01.12.2011 -