História predpisu 419/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.11.2011 -