História predpisu 466/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.12.2011 -