História predpisu 48/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2011 - 05.06.2011
3.06.06.2011 -