História predpisu 493/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2012 - 31.12.2014
3.01.01.2015 -