História predpisu 503/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2012 - 30.06.2012
3.01.07.2012 -