História predpisu 516/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.01.2012 -