História predpisu 519/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2012 -