História predpisu 52/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2011 -