História predpisu 544/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2012 -