História predpisu 553/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.2011 -