História predpisu 60/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2011 - 31.05.2011
3.01.06.2011 -