História predpisu 66/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.03.2011 -