História predpisu 70/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.03.2011 -