História predpisu 79/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.2011 -