c15-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.02.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
V § 48 ods. 4 majú byť namiesto slov „v akom bol vyvezený osobou“ uvedené slová „v akom bol vyvezený, osobou“.