História predpisu 105/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2012 -