História predpisu 11/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.01.2012 -