História predpisu 113/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2012 - 31.03.2015