História predpisu 128/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2012 -