História predpisu 133/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2012 -