História predpisu 145/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2012 -