História predpisu 159/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.2012 -