História predpisu 181/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2012 -