História predpisu 188/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.06.2012 -