História predpisu 198/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.10.2012 -