História predpisu 199/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2012 -