História predpisu 225/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.08.2012 -