História predpisu 230/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.08.2012 -