História predpisu 243/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2012 -