História predpisu 245/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2012 -