História predpisu 261/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.09.2012 -