262/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

262
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. septembra 2012,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 38a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín sa na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 určuje takto:
Číslo Kód Názov ATC skupiny Priradené diagnózy
1. AST Astma R03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03CA02, R03AK01, R03BC01, R03CA01) J40 – J47
2. CFP Cystická fibróza a/alebo ochorenia exokrinnej funkcie pankreasu J01GB01, J01XB01, R05CB13 E84
3. CNS Ochorenia mozgu/miechy L03AB07, L03AB08, L03AX13, L04AA23, M03BX01, M03BX02 G35 – G37, G80 – G83, I60 – I69
4. COP CHOCHP/ťažká astma R03AC18, R03AK03, R03BB J40 – J47
5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída A07EA06, A07EC02 K50 – K52
6. DEP Liečba antidepresívami N06A okrem (N06AA09, N06AX21)  
7. DM1 Diabetes typu I A10A E10 – E14
8. DM2 Diabetes typu II A10B E10 – E14
9. DMH Diabetes s hypertenziou A10 a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09 okrem (C09DA02)] I10 – I25
10. EPI Epilepsia N03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01) G40, G41
11. GLA Glaukóm S01E H40 – H42
12. HIV HIV/AIDS J05AE,
J05AF okrem (J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR,
J05AX okrem (J05AX05)
B20 – B24
13. CHO Hypercholesterolémia C10 okrem (C10AC01, C10BX03) E78
14. KVS Srdcové choroby C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01 I20 – I52
15. ONK Malignity L01 okrem (L01BA01), L03AA, L03AC01, L04AX04 C00 – D48
16. PAR Parkinsonova choroba N04B G20, G21, G22
17. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí N05A okrem (N05AL03, N05AN01),
N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
F00 – F99, G30 – G32
18. RAS Liečba rastovým hormónom H01AC01, H01AC03 E23, Q96
19. REN Renálne zlyhanie B03X, V03AE N17 – N19, D46
20. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF A07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02 M05 – M09, M30 – M36
21. TNF Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF L04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC okrem (L04AC02)  
22. TRA Transplantácie L04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AC02, L04AD01, L04AD02, L04AX01  
23. HOR Hormonálna onkoliečba L02 C00 – D48
24. NPP Neuropatická bolesť N01BX04, N03AX12, N03AX16  
§ 2
(1)
Ak je v stĺpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.
(2)
Ak je v stĺpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín spojených výrazom „a zároveň“, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v každej z týchto ATC skupín samostatne.
(3)
Ak je v stĺpci ATC skupín uvedený výraz „okrem“, znamená to, že ATC skupiny uvedené za týmto výrazom nevstupujú do celkového súčtu štandardných dávok liečiva.
(4)
Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.
Zuzana Zvolenská v. r.