História predpisu 269/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2012 -