História predpisu 279/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.10.2012 -