História predpisu 288/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.2012 - 30.09.2012
3.01.10.2012 -